PROFIL

Her kan du læse lidt om foreningens historie siden stiftelsen.


Foreningen blev stiftet ved stiftende generalforsamling den 7. maj 1974 på foranledning af Bjerringbro kommune og omfattede dengang boligområderne Kingosvej og Brorsonsvej. Senere kom områderne Nedermarken og Bakkedraget til og blev indlemmet i foreningen.
Mange punkter har igennem årene været drøftet i foreningens regi, og foreningen har bl.a. været aktiv ved etablering af områdets legeplads. Endvidere var man medvirkende ved etablering og placering af ridesti i området.
Tidligere afholdtes grundejerfester, sommerfester, stort Fastelavns- og Skt. Hans arrangement, men disse aktiveteter er med tiden blevet stillet i bero eller mundet ud i mindre arrangementer grundet svigtende interesse fra grundejerne. I dag er Fastelavnsarrangement og Skt. Hans arrangement tilbage som de faste punkter i foreningens årsprogram.


Formnd i foreningen:
1974 - 1978: E. Krarup
1978 - 1980: Eilein Bak
1980 - 1982: Axel Srensen
1982 - 1983: Charles Zeuthen
1983 - 1986: Leif Hrlyk
1986 - 1988: Finn Gervin
1988 - 1991: Lauritz Zangenberg
1991 - 2014: Niels Jrgen Berthelsen
2014 - 2018: Hother Bjerre Ladefoged
2018 - ____: Jens Storgaard