GENERELT

SNERYDNING AF FORTOVENE ER STOPPET


KRE HUNDEEJER

- vil du ikke nok lade vre med at lufte hund på vores legeplads.
Vi har nu opstillet fem miljbeholdere med GRATIS poser.
Vi vil derfor på det kraftigste opfordre jer hundeejere / hundeluftere til enten at benytte disse gratis poser eller selv medbringe en pose, hvori I kan opsamle efterladenskaber. Disse efterladenskaber kan enten afleveres i skraldespanden på legepladsen eller tages med hjem.

- Drag venligst omsorg for at din hund ikke generer de omkringboende ved at gø i tide og utide!

Alle beboere i grundejerforeningen opfordres til:

- Beskring af træer/buske ved fortove, således at passage kan foregå uhindret og belysningen komme til sin ret.
- Hensynsfuld parkering mod gange og stier.

Ejere af hjørnegrunde med klausuler omkring oversigtsforhold skal sørge for at overholde bestemmelserne.

FLLESAREALER

- Alle beboere opfordres til at holde fællesarealerne rene !

BELYSNING

-

Hvis der bliver observeret smadret belysning eller anden uorden på stier og veje anmeldes dette til
Energi Viborg A/S
VIS HENSYN
Tag hensyn til din nabo i weekenden ! - Du kan genere din nabo, når du bruger benzin-/el-drevne haveredskaber/motorsave/plneklippere.
Bestyrelsen opfordrer til ikke at bruge disse redskaber efter kl. 18:00.

KONTINGENT

- Vi opfordrer foreningens medlemmer til at betale kontingent gennem Pengeinstitutternes Betalingsservice
- Ejerskifte bedes meddelt kassereren.
KRETJER
IFLGE KOMMUNENS DEKLARATION
- I omrdet må kun køretøjer på indtil 2500 kg totalvægt, være hjemmehrende og til stadighed henstillet ved eller på parcellerne. Køretjer med større vægt må kun henstilles på og ved parcellerne i det omfang, det er nødvendigt for af- og plsning.
Vejarealer må ikke af beboerne eller beskæftigede på parcellerne anvendes til varig holdeplads eller langtidsparkering for motorkøretøjer, påhængsvogne og lignende, herunder campingvogne og hestetrailer.