BESTYRELSEN

Foreningens bestyrelse består af fem bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant. Nedenfor får du en præsentation af bestyrelsens nuværende medlemmer.


Du er altid velkommen til at kontakte et medlem af bestyrelsen, hvis du har sprøgsmål eller forslag ang. foreningen og dens virke.
Formand
Jens Storgaard
Nedermarken 60
8850 Bjerringbro
Tlf.: 28 96 16 83
formand@gf-egeskov.dk
Kasserer
Dan Vestergaard
Kingosvej 34
8850 Bjerringbro
Tlf.: 20 10 89 09
kasserer@gf-egeskov.dk
Sekretær
Anders Justesen
Brorsonsvej 50
8850 Bjerringbro
Tlf.: 24 64 85 24
sekretaer@gf-egeskov.dk
Medlem
Tommy Langhave
Nedermarken 7
8850 Bjerringbro
Tlf.: 61 55 66 80
bm1@gf-egeskov.dk
Medlem
Sune Pedersen
Nedermarken 14
8850 Bjerringbro
Tlf.: 23 29 40 20
bm2@gf-egeskov.dk
Suppleant
Jan Pedersen
Bakkedraget 16
8850 Bjerringbro